[WP/PHP] 直前のURLを確認して、リンクURLを変更する

<?phpfunction oc_get_back_link() { global $post; $back_link_url = "javascript:history.back();"; // 直前のURLをチェック同一ドメインからの遷移ならhistory.back()を返す $h = $_SERVER['HTTP_HOST']; if ( !empty($_SERVER['HTTP_REFERER']) && (strpos($_SERVER['HTTP_REFERER'],$h) !== false)) { return $back_link_url; } // 外部サイトからの遷移の場合は、トップページへのURLを返す $back_link_url = get_home_url(); return $back_link_url;}